Project Speelnatuur Kizito

Het terrein rondom onze blokhut zo inrichten dat er iets te beleven is voor al onze speltakken en het verhogen van de natuurwaarde. Dat zijn de doelen van het project ‘Speelnatuur Kizito’. Het terrein is altijd in beheer geweest van de gemeente Cranendonck maar zij hebben aangegeven dat wij het beheer over mogen nemen en dat opent nieuwe mogelijkheden! Tijd om het goed aan te pakken en er iets moois van te maken.

Het project 

De looptijd van het project is ongeveer 1 jaar. Voor het maken van de plannen gebruiken we het komende half jaar, de realisatie vind plaats komende winter. Onderdeel van het plannen maken is het inventariseren van de wensen van onze leden en vrijwilligers en het contact zoeken met lokale partners (IVN, natuurbeheerders, gemeente etc.