Het ABC van Scouting Kizito

A

Activiteiten – De activiteiten bij scouting zijn in 8 gebieden gegroepeerd. Elke soort activiteiten kan aangepast worden aan de capaciteiten van de verschillende leeftijden.

  1. Uitdagende Scoutingtechnieken: (hakken, stoken, kaart en kompas, routetechnieken, pionieren, kamperen)
  2. Expressie: (zoals dansen, filmen, beeldend, toneelspelen, muziek maken, schrijven)
  3. Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.
  4. Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.
  5. Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent, en de identiteit van je groep.
  6. Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA JOTI), internationale uitwisselingen.
  7. Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de maatschappij (maatschappelijke participatie) (bijv. 4 mei herdenking).
  8. Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).

B

Badge – badges horen bij speciale evenementen,activiteiten of wanneer je een speciale vaardigheid hebt gehaald.

Bevers – jongens en meisjes van 5-7, ze spelen in de fantasiewereld van Hotsjietonia

Beverdoedag – jaarlijkse regio-evenement waarbij Bevers van verschillende scoutinggroepen samen activiteiten doen. Wordt steeds op een andere locatie georganiseerd.

Blokhut – ons gebouw aan de Vloeten waar de meeste activiteiten en elk jaar minstens één kamp plaatsvind.

C

Commandovuur – een manier van vuurmaken, andere soorten; stervuur, reflectorvuur, pagodevuur, tafelvuur en jagersvuur

Corvee – Leden leren bij scouting steeds zelfstandiger worden en ja daar hoort ook opruimen/afwassen/.. ‘corvee’ bij, met name tijdens kamp.

D

Dweilrugby – favoriete spel van de Explorers.

E

Explorers – meisjes en jongens van 15-18, zij bedenken hun programma’s zelf er is steeds een ander tweetal aan de beurt.

F

Fikkie – belangrijk onderdeel van het scoutingspel, zie commandovuur.

G

Groepsraad – maandelijks overleg van bestuur, leiding en andere vrijwilligers, hier worden alle onderwerpen besproken om de vereniging goed te laten draaien. Eén maal per jaar is er een Algemene LedenVergadering (ALV) waarbij alle vrijwilligers en ook (minimaal) twee oudervertegenwoordigers aanwezig zijn.

H

Hike – wandeltocht met of zonder bepakking (kampeerspullen) soms over meerdere dagen, afhankelijk van de leeftijdsgroep.

HIT – landelijk scoutingevenement op – locaties tijdens het paasweekend. Een mooie gelegenheid voor leden om buiten hun eigen groep te kijken. De afkorting staat voor (Hike Interesse en Trapperskampen)

HUDO – Toilet tijdens kamperen in de natuur (zonder voorzieningen); Houdt Uw Darmen Open, van oudsher een gat in de grond met een (zelf gebouwde) tent voor privacy.

I

Installeren – de traditionele scoutingceremonie die een nieuw lid van een speltak verwelkomt als volwaardig lid. Tijdens de ceremonie herhaalt elk nieuw lid de belofte, deze varieert per speltak. Voor de welpen is deze bijvoorbeeld: “Ik beloof mijn best te doen een goede welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en mij te houden aan de welpenwet.
Jullie kunnen op mij rekenen!”
Hierna krijgt je de scouting Kizito das, het naambandje van de groep, het speltakteken en het installatieteken voor op je uniformblouse. Wanneer je van speltak wisselt wordt je opnieuw geïnstalleerd. Nieuwe leiding wordt ook geïnstalleerd na hun proefperiode.

Insigne – bij alle speltakken kunnen kinderen insignes behalen voor een specifieke vaardigheid. Bij de Bevers is dit nog spelenderwijs, bij de welpen komt er al wat meer bij kijken.

J

Jamboree – grote kamp van jeugdleden(14-17) van Scouting uit landen van over de hele wereld. Er zijn 3 varianten; de Wereldjamboree, vind plaats om de 4 jaar (de laatste vond plaats in 2019 in de Verenigde Staten), Europese jamboree en Nationale jamboree.

Jota/Joti – jaarlijks internationaal evenement in oktober waarbij communicatie en contact tussen scoutinggroepen onderling centraal staat. Van oudsher ging dit met zendamateurs, tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van internet. Elke speltak kan op zijn eigen niveau meedoen.

K

Kamp – een belangrijk onderdeel van de scoutingactiviteiten. Een of meerdere overnachtingen afgestemd op de leeftijdsgroep.

Kwalificaties – goed opgeleide leiding is belangrijk voor leuke opkomsten en kampen. Om hiervoor te zorgen zijn er vanuit Scouting Nederland cursussen en competentieprofielen beschikbaar. De praktijkbegeleider van de groep ondersteund leiding bij het behalen en op peil houden van hun kennis en vaardigheden.

Kerstbomenverkoop – Eén van de acties ter ondersteuning van de financiën van de groep. Komt voort uit de Kerstmarkt.

M

Materiaalcommissie – onderhoudt onze blokhut, het terrein en onze kamp- en spelmaterialen.

N

Nest – Bij de welpen en scouts wordt er met vaste subgroepen gewerkt. Bij de welpen heet zo’n groepje een ‘nest’, bij de scouts een patrouille. De groepen worden aan het begin van het jaar gemaakt.

O

Opkomst – de wekelijkse bijeenkomsten van de speltakken worden ‘opkomst’ genoemd. Elke opkomst begint met een opening en wordt aan het einde afgesloten met de sluiting Elke speltak heeft hiervoor zijn eigen vorm. De bevers een lied, de welpen de wet, de scouts het hijsen van de vlag.

Overvliegen – het moment waarop een jeugdlid doorstroomt naar de volgende speltak. De speltakken zijn ingedeeld op leeftijd. Eén maal per jaar stappen kinderen over die hiervoor de leeftijd hebben.

P

Patrouille – Bij de welpen en scouts wordt er met vaste subgroepen gewerkt. Bij de welpen heet zo’n groepje een ‘nest’, bij de scouts een patrouille. De groepen worden aan het begin van het jaar gemaakt.

Pionieren – Eén van de activiteiten waar scouting bekend om staat, het maken van bouwwerken met houten palen en touw. Hou ouder de kinderen hoe ingewikkelder de bouwwerken.

Pinksterkamp – jaarlijks terugkerend kamp voor de hele groep. Alle speltakken logeren/kamperen op ons eigen terrein. Voor de kinderen leuk om kennis te maken met de andere speltakken.

R

Regioactiviteiten – Scouting Kizito ligt binnen de regio Zuid-Oost Brabant (met – andere groepen) voor elke speltak wordt jaarlijks een regio activiteit georganiseerd. Dit kan een (dag)activiteit (Bever-doe-dag, WEKKA) of kamp (Regiowedstrijden voor de scouts). Het is heel leuk om buiten je groep te kijken en andere scouts te ontmoeten.

Roverscouts – Meisjes en jongens van 18 – 21, zij organiseren hun activiteiten zelfstandig en worden alleen begeleid door een Adviseur.

S

Scouts – Meisjes en jongens van

Speltak – Een groep met kinderen in dezelfde leeftijd, bij onze groep zijn alle speltakken gemengd (jongens en meisjes door elkaar).

Strippentocht – Een manier om een route vast te leggen op papier. Het lopen van tochten hoort bij scouting, de moeilijkheid wordt afgestemd op de leeftijd van de kinderen.


T

Totem – Een voorwerp dat herinnert aan een specifieke activiteit of kamp. Er zijn er heel wat te vinden in onze blokhut.

U

Uniform – Het dragen van een uniform of tegenwoordig scoutfit genaamd, is bij de meeste scoutinggroepen gebruikelijk. Het sluit aan bij de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is, Het uniform neemt eventuele door kleding zichtbare verschillen weg.

V

VPR – verplichte rust, tijdens de kampen is er altijd een moment van rust. Goed voor de kinderen (en de leiding) om het kamp vol te houden.

Vrijwilligers – de groep is nergens zonder vrijwilligers, leiding, bestuur, vrijwilligers voor een losse klus, zij houden de vereniging draaiend. Ben je geïnteresseerd, meld je bij het bestuur.

Vlooienmarkt – de jaarlijks (sinds 1972) terugkerende actie om onszelf te laten zien in het dorp en geld op de halen voor de groep.

W

Welpen – meisjes en jongens van 7-12, spelen in de jungle (het junglebook verhaal).

WEKKA – regioactiviteit voor de welpen

X

x-coordinaten – wordt gebruikt om een plaats aan te geven, bijvoorbeeld bij het lopen van een hike.

Y

y-coordinaten – wordt gebruikt om een plaats aan te geven, bijvoorbeeld bij het lopen van een hike.

Z

Zakmes – Kan gebruikt worden tijdens activiteiten vanaf de scouts. Bijvoorbeeld bij vuurmaken en koken.

Zomerkamp – Eén van de hoogtepunten van het scoutingseizoen. Een lang weekend / een week op kamp met de eigen speltak.